SJO-Kroonpolder-shop
 
Klik hier om naar de webshop te gaan

Ben je er nieuw bijgekomen of keihard gegroeid in de vakantie, bestel dan z.s.m. je kleding. 

Mocht de aanschaf van kleding voor u niet zo eenvoudig zijn, dan kunt u contact opnemen met:

Voor leden SV Drieborg   Jacelien Abbas   06 23285817

Voor leden VV Nieuweschans   Andrea Abels   06  51668657

Jacelien en Andrea gaan vertrouwelijk om met uw vragen, kunnen helpen met het aanvragen van ondersteuning en zullen samen met u een oplossing zoeken.


Instantie's die u kunnen helpen hierbij

Participatiefonds Gemeente Oldambt

Voor iedereen met een laag inkomen

Het participatiefonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Oldambt met een laag inkomen. Het is dus niet van belang waar uw inkomen vandaan komt, bjvoorbeeld van een bijstandsuitkering, een AOW-uitkering of een laag inkomen uit werk. Het gaat er alleen om hoe hoog het inkomen is.

Iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kan een bijdrage uit het participatiefonds aanvragen. Studenten met studiefinanciering, scholieren met tegemoetkoming, scholieren komen niet in aanmerking.
Het participatiefonds is er voor allerlei kosten die te maken hebben met (actief) meedoen in de samenleving.

Voor iedereen:
zwemabonnement (geen losse kaarten)
zwemles
lidmaatschap sportvereniging
contributie sportschool
sport- en zwemkleding en sportattributen (alleen in combinatie met lidmaatschap vereniging)
lidmaatschap bibliotheek
lidmaatschap culturele of recreatieve vereniging
lessen muziekschool, balletschool
cursussen bij welzijnsinstellingen of No

Aanvraagformulier Participatiefonds 2016 DOWNLOAD

Jeugd Sportfonds

ALGEMENE INFORMATIE AANVRAGEN

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.
• Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.
• Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair.

140390_JSF_Aanvraag_formulier.pdf DOWNLOAD

Algemene Voorwaarden:

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen noodgedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) andere leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens.

AANMELDEN